Päivitetty 27.05.2024
Vankisairaala

Sjukhuset för fångar

Sjukhuset för fångar är ett somatiskt sjukhus som leds av en överläkare specialiserad i allmän medicin. Det finns i Tavastehus och är ett riksomfattande sjukhus för fångar. Till verksamheten hör mångsidig behandling och rehabilitering av somatiska sjukdomar. Till verksamheten på avdelningen hör också drogpsykiatrisk vård för gravida kvinnor. För kvinnliga patienter finns det dessutom både ett dagsjukhus och efterpoliklinisk verksamhet.

På sjukhuset finns det möjlighet till konsultationer av neurolog och gynekolog. Neurologen konsulterar också för behandling av patienter med kronisk smärta.

I det multiprofessionella arbetsteamet på sjukhuset ingår utöver överläkaren även två avdelningsläkare, varav en är en psykiater, psykolog, socialarbetare, överskötare, avdelningsskötare, sjukskötare, fysioterapeut, ergoterapeut, laboratorieskötare samt assisterande personal.

Kontaktuppgifter till Sjukhus för fångar

Överläkare Hanna Hemminki-Salin, hanna.hemminki-salin(at)vth.fi, telefonnummer 029 524 5551, ansvarar för den administrativa verksamheten på fängelsesjukhuset.

Överläkare Tuula Vuorio ansvarar för den kliniska verksamheten. Kontaktuppgifter:  tuula.vuorio(at)vth.fi, telefonnummer 029 524 5664.

  • Herravdelningar, sjuksköterska, tel. +358 29 524 5506
  • Kvinnavdelning, sjuksköterska, tel.  + 358 29 524 5509
  • Socialarbetare, tel. +358 29 524 5699

Besöksadress: Pikku-Parolantie 7, 13130 Tavastehus

Postadress: BP 25, 13101 Tavastehus

Telefonnummer 029 524 5505 (hälso- och sjukvårdsärenden dygnet runt)

Faxnummer 029 524 5797

Chef för brottspåföljdstjänstemännen

  • telefonnummer 029 568 1617 (fängelsedom ärenden)
  • faxnummer 029 568 1514 (fängelsedom ärenden)