Enheten för hälso- och sjukvård för fångar

Enheten för hälso- och sjukvård för fångar har till uppgift att ordna hälso- och sjukvårdstjänster för alla fångar i Finland. Tjänster inom primärvården, mun- och tandhälsovården samt den specialiserade psykiatriska sjukvården producerar vi i huvudsak själv. Annan krävande specialiserad sjukvård samt jourtjänster köper vi på annat håll.

Enheten för hälso- och sjukvård för fångar har till uppgift att ordna hälso- och sjukvårdstjänster för alla fångar i Finland. Tjänster inom primärvården, mun- och tandhälsovården samt den specialiserade psykiatriska sjukvården producerar vi i huvudsak själv. Annan krävande specialiserad sjukvård samt jourtjänster köper vi på annat håll. Vår personal är mycket erfaren och har en omfattande utbildning. Vi är särskilt specialiserade inom somatisk vård samt missbrukarvård och psykiatrisk vård. Vi följer normalitetsprincipen: vi erbjuder samma hälso- och sjukvårdstjänster som den offentliga hälso- och sjukvården med hänsyn till vissa begränsningar som omständigheterna medför. Som arbetsplats erbjuder vi erfarenhet och berikad kunskap som det är svårt att få på annat håll. Vårt mål är världens bästa tjänster inom hälso- och sjukvård för fångar. Förvaltningen av Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (VTH) lyder under Institutet för hälsa och välfärd (THL). Enheten för hälso- och sjukvård för fångar verkar i nära samarbete med Brottspåföljdsmyndigheten (RISE).

Vårdgaranti på Enheten för hälso- och sjukvård för fångar

Kontaktuppgifter