Päivitetty 14.11.2022
Poliklinikkatyö

Polikliniker

Kontaktuppgifter till poliklinikerna

På poliklinikerna inom Enheten för hälso- och sjukvård för fångar sköts primärvården för fångar på fängelserna i Finland. Syftet med det arbete som utförs på poliklinikerna är att främja, stöda och upprätthålla fångarnas hälsa, välbefinnande och funktionsförmåga genom att erbjuda hälso- och sjukvårdstjänster.

En sjukskötare intervjuar och undersöker fångarna och hänvisar dem vid behov till läkarmottagningen. På mottagningarna behandlas både akuta och kroniska sjukdomar, bedöms fångarnas funktionsförmåga och ordnas hälsoundersökningar av långtidsfångar. Läkarmottagningen är på allmänläkarnivå. Om det finns behov av tjänster inom den specialiserade sjukvården, kan fången remitteras till ett sjukhus för fångar, ett psykiatriskt sjukhus för fångar eller till den civila hälso- och sjukvården för fortsatta undersökningar och vård.

Det finns polikliniker inom Enheten för hälso- och sjukvård för fångar på varje fängelse i Finland förutom på Sveaborgs fängelse, vars hälso- och sjukvård för fångar ordnas på polikliniken vid Helsingfors fängelse.

Ansvarig överläkare Hanna Hemminki-Salin ansvarar för poliklinikverksamheten

  • telefonnummer 029 524 5551
  • e-post fornamn.efternamn(at)vth.fi