Päivitetty 14.11.2022
Suun terveys

Mun- och tandvård

Kontaktuppgifter till tandvårdsklinikerna

Mun- och tandvården ansvarar för tjänster inom mun- och tandvård på fängelserna i Finland. Tjänsterna innefattar tjänster av förstahjälpskaraktär samt helhetsmässig vård. Enligt normalitetsprincipen får en fånge vid behov undersökning av munhälsan samt behövlig vård inklusive förebyggande vård. Vården hinner inte nödvändigtvis slutföras under fängelsetiden om denna är kortvarig. När personalen är frånvarande kan poliklinikens sjukskötare remittera fången för vård av förstahjälpskaraktär inom den offentliga mun- och tandvården.

Tandklinikerna finns i samband med poliklinikerna I Helsingfors, Vanda, Åbo, Riihimäki, Tavastehus, Kylmäkoski, S:t Michel, Kuopio, Sukeva, Pyhäselkä och Pelso. I Vasa finns verksamheten i lokaler vid stadens hälsovårdscentral.

Inom mun- och tandvården arbetar tandläkare, tandskötare och munhygienister som tjänsteinnehavare och hyrd arbetskraft.

Övertandläkare Maija Kinos ansvarar för mun- och tandvården

  • telefonnummer 029 524 5777
  • e-post fornamn.efternamn(at)vth.fi