Päivitetty 06.05.2024
Vankisairaala

Vankisairaala

Sjukhuset för fångar

Prison Hospital

Vankisairaala on valtakunnallinen vankipotilaita hoitava yleislääkärijohtoinen somaattinen sairaala Hämeenlinnassa. Toimintaan kuuluu monialainen somaattisten sairauksien hoito ja kuntoutus. Osastoilla hoidetaan lisäksi sairaalahoitoa vaativia vieroitusoireisia potilaita ja päihderiippuvaisia raskaana olevia naisvankeja. Naispotilaille järjestetään myös jälkipolikliinista toimintaa.

Vankisairaalassa on mahdollisuus neurologin ja gynekologin konsultaatioihin. Neurologi konsultoi myös kroonisten kipupotilaiden hoitoja.

Vankisairaalan moniammatilliseen työryhmään kuuluu ylilääkärin lisäksi kaksi osastonylilääkäriä, joista toinen on psykiatri, psykologi, sosiaalityöntekijä, ylihoitaja, osastonhoitaja, sairaanhoitajia, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, laboratoriohoitaja sekä avustavaa henkilöstöä.

Vankisairaalan yhteystiedot

Vankisairaalan hallinnollisesta toiminnasta vastaa vastaava ylilääkäri Hanna Hemminki-Salin, hanna.hemminki-salin(at)vth.fi, puhelinnumero 029 524 5551.

Kliinisestä toiminnasta vastaa vt. ylilääkäri Tuula Vuorio, tuula.vuorio(at)vth.fi, puhelinnumero 029 524 5553

  • Miesten osastot, sairaanhoitajan puhelinnumero 029 524 5506
  • Naisten osasto, sairaanhoitajan puhelinnumero 029 524 5509
  • Sosiaalityöntekijä, puhelinnumero 029 524 5699

Käyntiosoite: Pikku-Parolantie 7, 13130 Hämeenlinna

Postitusosoite: PL 25, 13101 Hämeenlinna

Puhelinnumero 029 524 5505 (terveydenhuollon asiat vuorokauden ympäri)

Vankisairaalan faksinumero 029 524 5797 tai vankisairaala(at)vth.fi

Laboratorion faksinumero 029 524 5798 tai laboratoriovankisairaala(at)vth.fi

Rikosseuraamusesimies

  • puhelinnumero 029 568 1617 (vankeinhoidolliset asiat)
  • faksinumero 029 568 1514 (vankeinhoidolliset asiat)