Kontaktuppgifter till Enheten för hälso- och sjukvård för fångar

Kontaktuppgifter till Enheten för hälso- och sjukvård för fångar:
Enheten för hälso- och sjukvård för fångar, växel
Telefonnummer: 029 524 5500
E-post:  fornamn.efternamn(at)vth.fi

Direktör Jussi Korkeamäki
Telefon:   029 524 5723

Patientombudsmannen:
Sari Koskue
c/o Institutet för hälsa och välfärd
PB 30,
00271 Helsingfors
Telefon: 029 524 5888
e-post: potilasasiamies(at)vth.fi,  potilasasiamies(at)vth.fi.sec

Dataskyddsombud:
Mari Pekkanen
c/o Institutet för hälsa och välfärd
PB 30,
00271 Helsingfors
Telefon: 029 524 5663
e-post: tietosuoja(at)vth.fi

Adress:  

Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (VTH)
c/o Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Mannerheimvägen 166, Helsingfors
PB 30
00271 Helsingfors

Om patientens vårdställe behöver patientuppgifter från Enheten för hälso- och sjukvård för fångar, fyller vårdstället i vidstående blankett för begäran om patientuppgifter  och skickar den med VTH:s krypterade e-post (anteckna som mottagare vth(at)vth.fi.sec), per fax till numret 029 5245 799 eller till ovanstående adress för Enheten för hälso- och sjukvård för fångar.

Om medelande innebär personupgifter rekommenderas det att använda krypterad e-post: VTH:s krypterade e-post

Anmärkning om patientens vård och eller bemötande

Registratorskontoret (THL):

Servicenummer: 029 524 6110
Registratorskontoret är öppet vardagar kl. 8.00–16.15.
E-post: kirjaamo(at)thl.fi
Du kan också skicka krypterad e-post till registratorskontoret: Säker e-post
Fax: 029 524 6111

Kontaktuppgifter till vårdtjänster:

  • Kontaktuppgifter till poliklinikerna Öppna  >
  • Kontaktuppgifter till tandvårdsklinikerna Öppna  >
  • Kontaktuppgifter till Psykiatriska sjukhuset för fångar Öppna  >
  • Kontaktuppgifter till Sjukhuset för fångar Öppna  >