Psykiatrinen vankisairaala, Turun yksikkö

Psykiatriska sjukhuset för fångar

Psykiatriska sjukhuset för fångar är ett akutsjukhus som betjänar hela landet. Vårdtiderna på sjukhuset varierar från några dagar till några veckor eller månader. Sjukhusets enhet i Åbo har verkat sedan 1911 och den är den enda enhet inom hälso- och sjukvården för fångar som har jour dygnet runt och året om. På enheten i Åbo finns det 40 vårdplatser och på enheten i Vanda 14 vårdplatser. Läkarna på Psykiatriska sjukhuset för fångar tillhandahåller även polikliniktjänster för de närliggande fängelserna. Det finns sex läkare och tre psykologer. I personalen ingår dessutom specialister, sjukskötare och assisterande personal. Utöver vårdperioder erbjuds även undersökningsperioder som krävs för ADHD-diagnostik, sinnesundersökningar, lagstadgade bedömningar av risken för våld och farlighetsbedömningar, inledande av opioidsubstitutionsbehandling samt medicinska bedömningsperioder som krävs vid sexualbrott. Vid Psykiatriska sjukhuset för fångar görs också forsknings- och utvecklingsarbete.

Kontaktuppgifter till Psykiatriska sjukhuset för fångar

Enheten i Åbo

Besöksadress: Mathilda Wredes gata 1, 20380 Åbo

Postadress: PB 49, 20251 Åbo

Telefonnummer:

Byråsekreterare 029 524 5889

Avdelning 1 kansli 029 524 5512

Avdelning 2 kansli 029 524 5515

Avdelningsöverläkare Jukka Voutilainen 029 524 5686

Avdelningssköterska Petra Halonen 029 524 5666

Avdelningssköterska Mari Laakso 029 524 5787

Socialarbetare 029 524 5677

Medicinsk expert, docent Hannu Lauerma 029 524 5552

Faxnummer:

Administration 029 524 5792

Avdelningar 029 524 5791

Enheten i Vanda

Broängsgränden 2, 01260 Vanda

Telefonnummer:

Byråsekreterare 029 524 5873

Avdelning kansli 029 524 5742

Vikarierande överläkare Aissa Bah 029 524 5670

Avdelningsöverläkare Mika Rautanen 029 524 5766

Avdelningssköterska Mari Pekkanen 029 524 5663

Psykolog Jenni Kaunomäki 029 524 5717

Faxnummer 029 524 5789

Psykiatriska sjukhuset för fångar överläkare Marja Salomaa ansvarar för verksamheten 029 524 5679

Översköterska Merja Kontulainen-Mäntymäki 029 524 5586

e-post fornamn.efternamn(at)vth.fi