Päivitetty 15.03.2024
Psykiatrinen vankisairaala, Turun yksikkö

Psykiatrinen vankisairaala

Psykiatriska sjukhuset för fångar

Psychiatric Hospital for Prisoners

Psykiatrinen vankisairaala on THL:n alaisuudessa toimiva erikoissairaanhoidon yksikkö, jolla on 40 vuodepaikkaa Turun vankilan ja 14 vuodepaikkaa Vantaan vankilan yhteydessä. Yksiköissä tutkitaan ja hoidetaan psykiatrista sairaalahoitoa vaativia moniongelmaisia potilaita. Käytössä ovat kaikki nykyaikaiset psykiatriset tutkimus- ja hoitomenetelmät. Turun yksikkö toimii päivystävänä yksikkönä ja tarjoaa tarvittaessa myös tahdosta riippumatonta sairaalahoitoa. Psykiatrinen vankisairaala tarjoaa etäkonsultaatioita vankiloiden poliklinikoille.  Psykiatrisessa vankisairaalassa tehdään vaativia oikeuspsykiatrisia tutkimuksia kuten mielentilatutkimuksia, vaarallisuusarvioita, väkivaltariskin arvioita ja seksuaalirikollisten lääkehoidon arvioita. Toimintaa kehitetään jatkuvasti, kansainvälisiä suhteita pidetään tärkeinä. Aktiivisesti tehdään opetus- ja tutkimustyötä. Turun ja Vantaan yksiköt toimivat harjoittelupaikkoina terveydenhoitoalan ja psykologian opiskelijoille, Turun yksikössä on mahdollisuus suorittaa psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärin palvelujaksoa.

Psykiatrisen vankisairaalan yhteystiedot

Turun yksikkö

Käyntiosoite: Mathilda Wreden katu 1, 20380 Turku

Postitusosoite: PL 49, 20251 Turku

Puhelinnumerot:

Toimistosihteeri 029 524 5889

Osasto 1 kanslia 029 524 5512

Osasto 2 kanslia 029 524 5515

Osastonylilääkäri Jukka Voutilainen 029 524 5686

Osastonhoitaja Petra Halonen 029 524 5666

Osastonhoitaja Mari Laakso 029 524 5787

Sosiaalityöntekijä 029 524 5677

Asiantuntijaylilääkäri, ylilääkäri, TYKS:n oikeuspsykiatria Hannu Lauerma 029 524 5552

Faksinumerot:

Hallinto 029 524 5792

Osastot 029 524 5791

Vantaan yksikkö

Käyntiosoite: Siltaniitynkuja 2, 01260 Vantaa

Postitusosoite: PL 160, 01261 Vantaa

Puhelinnumerot:

Toimistosihteeri 029 524 5873

Osaston kanslia 029 524 5742

Osastonylilääkäri Hanna Putkonen 029 524 5870

Osastonylilääkäri Mika Rautanen 029 524 5766

Osastonhoitaja Jussi Sarala 029 524 5748

Psykologi Jenni Kaunomäki 029 524 5717

Faksinumero 029 524 5789

Psykiatrisen vankisairaalan toiminnasta vastaa psykiatrian ylilääkäri Marja Salomaa 029 524 5679

Ylihoitaja Merja Kontulainen-Mäntymäki 029 524 5586

sähköposti etunimi.sukunimi(at)vth.fi